JCI IT-system

JCI har et todelt IT-system; nasjonalt og internasjonalt. For å få tilgang til informasjonen trenger man en brukerkonto. Denne oppretter man her. Etter at den er opprettet må den aktiviseres av medlemmets lokalpresident.  En bruker den samme brukeren både på det nasjonale og internasjonale systemet.


Nasjonalt IT-system for JCI Norway

Det nasjonale IT-systemet kjører bak den internasjonale nettsiden til JCI (på www.jci.cc). Man logger inn på det nasjonale systemet her.


JCI Norway sitt nasjonale IT-system

Etter å ha logget inn, kan du:
– Registrere awarder (til nasjonalkongressen til JCI Norway)
Obs! Utmerkelser som «Den gyldne trompet» og «Årets trainer» sendes inn utenom dette systemet.
– Få tilgang til JCI Norway sitt bibliotek
– Registrere kurstimer avholdt nasjonalt
– Melde på debattlag (til nasjonalkongressen til JCI Norway)
– Melde på deltaker til talekonkurransen (til nasjonalkongressen til JCI Norway)


Internasjonalt IT-system for JCI

Det internasjonale IT-systemet kjører bak den offisielle internasjonale nettsiden til JCI på www.jci.cc.

Man logger inn på det internasjonale systemet her. Under er noen utvalgte linker til nyttige sider inne på medlemsseksjonen av det internasjonale systemet.  Linkene peker kun mot riktig plass etter at man er logget inn med sin bruker.


Internasjonale utmerkelser (Awarder) – hovedside

TOYP, debatt- og talekonkurranse


Training – hovedside

 

Internasjonale konferanser og kongresser – hovedside for påmelding

 

Internasjonalt bibliotek – hovedside