JCI Norway og FN samarbeider om MY World

JCI Norway samarbeider med FN og deres MY World survey.

Last ned en Powerpoint-presentasjon av MY World her. Den inkluderer:

 • Bakgrunnen for MY World
 • Kort beskrivelse av JCI
 • Hva MY World er
 • Hvorfor MY World
 • Hvordan delta og bidra med din stemme


  Dette må du gjøre for å delta og bli hørt

  • Besøk www.jci.no/myworld
  • Velg 6 av de (totalt 16) sakene som er viktigst for deg
  • Det er ikke noe behov for å registrere eller legge igjen e-post og personalia
  • Undersøkelsen tar ca 3-5 minutter å gjennomføre.

   Det viktigste er å bidra i undersøkelsen. Vi ber om at alle benytter www.jci.no/myworld til å avgi sin stemme. På den måten kan vi I JCI Norway få statistikk på hvor mange vi har nådd ut til. Undersøkelsen er anonym og vi registrere ikke data utover antall svar og valg av svaralternativer.

   FNs tusenårsmål
   – bakgrunnen for spørreundersøkelsen MY World

  • FNs oppskrift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden.
  • 8 FELLES MÅL som FN skal få til innen 2015
  • Et barn av TUSENÅRSTOPPMØTET (MILLENIUM SUMMIT) i 2000. Tusenårsmålene er en oppsummering av mange toppmøter som fant sted I regi av FN på 90-tallet.
  • Signert av ALLE MEDLEMSLANDENE I FN
  • Representerer noe nytt fordi de er KONKRETE, TIDSBESTEMTE OG MÅLBARE
  • En viktig rettesnor for nasjonale myndigheter, FN og andre organisasjoner som jobber for å REDUSERE FATTIGDOM I VERDEN

   FNs tusenårsmål (med oppnåelse i parantes)

   1. Halvere ekstrem fattigdom (100%)
   2. Sikre utdanning for alle (50%)
   3. Styrke kvinners stilling (90%)
   4. Redusere barnedødeligheten (70%)
   5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet (60%)
   6. Stoppe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer (100%)
   7. Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann (100%)
   8. Bygget et globalt partnerskap for utvikling (kontinuerlig)

   Hvorfor MY World?
   Det er flere årsaker, to av de er:

  • Nye utfordringer – behov for nye løsninger
  • Ikke alle tusenårsmålene er nådd

   MY World

   HVA? MY World er en global undersøkelse for innbyggerne ledet av FN og deres partnere (f.eks. JCI).

   HVORDAN? MY World spør deltakerne om hvilke seks av de seksten mulige svaralternativene de tror vil bidra til å gjøre den største forskjellen i deres liv.

   HVORFOR? MY World sitt mål er å samle folkets stemmer, prioriteter og syn, slik at de globale lederne kan bli informert om dette før de begynner på prosessen med å definere den nye agendaen for utvikling i verden.

   UTFORDRINGEN: Fra nå og frem til midten av september ønsker vi at så mange som mulig deltar i spørreundersøkelsen MY World.

   MÅLET: Å samle inn 10 millioner stemmer (på verdensbasis) innen september 2015.

   DETTE OPPNÅR VI: Ved at enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, privat næringsliv og det offentlige i samfunnet samler seg og samarbeider, bidrar til at vi sammen kan skape løsninger som forener, varer og bidrar til å skape en bedre verden.