JCI Norway i media

I JCI Norway skjer mesteparten av aktivitetene ute i lokalforeningene.  Her er et utvalg av våre aktiviteter som er omtalt i media.

Lekte frem nye ledere