Kort om hva JCI er og vår historie

Formål: Å tilby utviklingsmuligheter som styrker unge menneskers evner til å skape positiv endring i lokalsamfunnet.

Junior Chamber International Norway – JCI Norway – er en frivillig organisasjon og del av det internasjonale nettverket Junior Chamber International. Organisasjonen ønsker å skape positive endringer i samfunnet gjennom medlemmens personlige utvikling. For å bli medlem av JCI Norway må man være mellom 18 og 40 år. JCI Norway er politisk og religiøst nøytralt. Læring gjennom praktisk ledertrening er et nøkkelord for foreningens aktiviteter.

 

Aktiv deltakelse i JCI gir medlemmene muligheter til å:

  • Forbedre sine karriereutsikter og legge til nye ferdigheter til sin CV
  • Utvikle sine lederevner
  • Utvide sine faglige og sosiale kontakter lokalt og over hele verden
  • Øke deres selvtillit
  • Få praktisk prosjektledelse erfaring i et trygt og støttende miljø


JCI skiller seg ut fra andre tilsvarende organisasjoner ved at organisasjonen ikke bare fokusere på ett område av muligheter, men fire:

  • Individ:  Personlig utviling, kurs og treninger
  • Ledelse, næring og entreprenørskap
  • Internasjonale relasjoner
  • Samfunn og prosjekter

Alt i et trygt og sosialt fellesskap.

Vi er ikke en nettverksorganisasjon …. men gjennom oss vil du bygge et nettverk av ambisiøse fremtidige ledere og venner som vil vare livet ut.

Vi er ikke en organisasjon for talere …. men gjennom oss får du opplæring i offentlige taler og presentasjoner og muligheten til å øve foran en rekke målgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er ikke en kursorganisasjon … men gjennom oss får du faglig og personlig utvikling billigere enn med noen annen komparativ organisasjon.

Vi er ikke en veldedig organisasjon … men gjennom oss kan du ta del i prosjekter som gjør en positiv innvirkning på lokalsamfunnet.

Visjon:
JCI Norway skal være det foretrukne nettverk av unge, engasjerte mennesker.

JCI i Norge

I Norge oppstod den første kontakten med JCI i 1949, men organisasjonskomiteen ble først konstituert den 11. september 1956. Med det ble Yngres avdeling av Oslo Handelsstandsforening (OHF) til Oslo Junior Chamber med ca. 400 medlemmer.

I 1958 ble Junior Chamber Norway offisielt tatt opp som medlem i Junior Chamber International. JC Oslo var eneste lokalforening, og frem til 1961 var JC Oslo og JCI Norway én og samme forening.

JC Bergen ble den andre norske foreningen i 1961. Etter det fulgte i 1962 JC Trondheim, JC Lillehammer, JC Haugesund, JC Kristiansand og JC Aalesund. På nasjonalkongressen på Gjøvik i 1974 fantes det 53 lokalforeninger, og JC Mandal ble den 54. foreningen rett etter kongressen. I dag er det 13 lokalforeninger i JCI Norway.

Ledertrening er et fokusområde for JCI Norway.  Noen av de programmene som kjøres både internasjonalt og nasjonalt er tale (public speaking), debattsport og Ten Outstanding Young Persons Award (TOYP).

JCI tror på samarbeid som gir resulater for alle involverte parter.

JCI har partnerskap på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.