Hvordan JCI er organisert

Medlem
Som medlem av JCI tilhører man en lokalforening.
Lokalforeningen er en egen organisasjon med eget styre og representeres av en lokalpresident.

Nasjonalforening
Hver lokalforening i JCI er medlem av en nasjonalforening.
Nasjonalforeningen er en egen organisasjon med eget styre og representeres av en nasjonalpresident.

JCI
Hver nasjonalforening i JCI er medlem av JCI (internasjonalt).
JCI internasjonalt er en egen organisasjon med eget styre og representeres av JCI President, ofte omtalt som verdenspresidenten.

JCI områder og grupper
JCI internasjonalt er delt opp i fire områder: Afrika, Amerika, Asia og Stillehavet og Europa. Medlemslandene i hvert område er delt opp i mindre grupper. JCI Norway tilhører den nordiske gruppen. Den nordiske gruppen består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.

Hver gruppe har en visepresident (Vice President – VP), som er JCI Presidentens medarbeider i området. Visepresidenten har ansvaret for å følge opp og støtte nasjonalforeningene via kontakt med nasjonalpresidentene, og sørge for at de har den nødvendige informasjonen og god kommunikasjonen med JCI Presidenten og hovedkontoret.

Alle visepresidentene innen et område har en overordnet leder (Executive Vice President – EVP). Den overordnete lederen for et område er JCI Presidentens medarbeider og sitter i det internasjonale styret (Executive Commitee – ExCom).

Hovedkontor og stab
JCI har sitt hovedkontor med generalsekretær og stab i St. Louis, Missouri, USA.
Hvert område har en administrativ leder og stab.

JCI Norway tilhører området Europa og JCI Europe, og Europakontoret ligger i Berlin.