Ordliste

JCI er en stor internasjonal organisasjon, og i de fleste organisasjoner etableres det ofte et internt pråk med forkortelser.  Her er noen av de interne forkortelsene man kan støte bort i.

A
AT:
Assistant Trainer – Kursleder på offisielle JCI kurs
Assistant Trainer: Kursleder på offisielle JCI kurs
Award: Utmerkelse, pris

B

BAD: Business Affair Director
Board of Directors: Det internasjonale representantskap

C
CLT:
Certified Local Trainer – Tidligere benyttet sertifiseringsgrad på kursinstruktør
CNT: Certified National Trainer – Tidligere benyttet sertifiseringsgrad på kursinstruktør
COC: Congress Organizing Commitee.  Organisasjonskomite
COC Academy: Congress Organizing Commitee Academy
Congress Organizing Commitee:  Organisasjonskomite.
Corporate identity guidlines: Rettningslinjer for bruk av grafiske elementer i JCI sammenheng
Creed: Organisasjonens verdier
CSR: Corporate Sosial Responsibility – Samfunnsansvar
CYEA: Creative Young Entrepreneur Award

E
EA
: European Academy – Akademi for påtroppende lokalformenn
EC: European Conference.  Konferanse for Europas medlemmer, arrangeres i juni
EDP: Executive Development Program
EK: Europakonferanse for Europas medlemmer, arrangeres i juni
ER: Exhausted Rooster – Lokalt æresmedlemskap for livstid
European Academy: Akademi for påtroppende lokalformenn
EVP-A: Executive Vice President Administration – Nasjonalt styremedlem med ansvar for administrasjon
EVP-D: Executive Vice President Drift – Nasjonalt styremedlem med ansvar for lokalforeninger
EVP-V: Executive Vice President Vekst – Nasjonalt styremedlem med ansvar for lokalforeninger
ExCom:  Executive Comittee.  Det internasjonale styret.
Executive Committee:
Det internasjonale styret
Exhausted Rooster: Lokalt æresmedlemskap for livstid

F
Faggruppen
: Har ansvaret for det faglige programmet i foreningen

G
GA:
 General Assembly.  Genertalforsamling.
GF:
Generalforsamling
GLC: General Legal Counsel – Styrets juridiske rådgiver

H
HT: Head Trainer – Har overordnet ansvar og er observatør på offisielle JCI kurs
Head Trainer: Har overordnet ansvar og er observatør på offisielle JCI kurs

I
IG
: International Graduate – Tidligere benyttet sertifiseringsgrad på kursinstruktør
Insights:  Personlighetstest fra selskapet Insights.
IPP: Immediate Past President – Forrige års president
ITF: International Trainer Fellow – Tidligere benyttet sertifiseringsgrad på kursinstruktør

J
JCI
:
Junior Chamber International
JCI Academy:  Internasjonalt akademi forbeholdt kun en person per land.  I Norge:  Kommende nasjonalpresident.
JCI Achieve: Kurs i organisasjonsutvikling av lokalforening
JCI Admin: Kurs i drift av lokalforening
JCI BNE: Business Network Event
JCI Networking: Nettverksbyggings kurs
JCI Presenter:  Endagskurs om presentasjonsteknikk
JTI: Jungiansk type Index – Personlighetstest

L
LOM: Local Organisation Member – Lokalforening

N
NK: Nasjonalkongress for landets medlemmer, arrangeres i oktober
Nordic Academy: Akademi for kandidater til nasjonale styreverv
NOM: National Organisation Member – Nasjonalforening
NP: Nasjonal president

O
OYF
:
Outstanding Young Farmer

P
Past president:
  Tidligere års leder
Plenumsmøte: Medlemsmøte
Policy Manual: Bindende reglementer og administrative forordninger

S
Senator:
Internasjonalt æresmedlemskap for livstid

T
TI: Training Institute – Organ for utvikling av trenere/kursholdere
Trainer: Kursinstruktør
TOYP: The Outstanding Young Person
Training: Kurs, trening
Twinning: Samarbeid med en utenlandsk JCI forening

V
VK
:
Verdenskongress for alle verdens medlemmer, arrangeres i november

W
WC:
World Congress
WP: World President – Verdenspresidenten