Internasjonale kongresser og konferanser

JCI er en internasjonal organisasjon.  Hvert år har medlemmene av organisasjonen muligheten til å delta på JCI sin områdekonferanser i Afrika, Amerika, Asia og Stillehavet og Europa, samt den årlige verdenskongressen, hvor generalforsamlingen finner sted.  I juli hvert år arrangerer JCI Global Partnership Summit.

JCI områdekonferanser

99564-2

JCI arrangerer hvert år områdekonferanse i sine fire områder:  Afrika, Amerika, Asia og Stillehavet og Europa.

JCI verdenskongress

slide_station

JCI arrangerer hvert år en verdenskongress.  Her får muligheten til å delta på interessante foredrag, delta på kurs og treninger, dra på bedriftsbesøk, møte nye venner og treffe igjen kjente, oppleve forskjellige kulturer og overvære organisasjonens generalforsamling og valg av nye tillitsvalgte,

JCI Global Partner Summit

GPS

I juli hvert år samler medlemmer, venner og partnere av JCI seg i New York i juli for å diskutere løsninger på de utfordringer vårt samfunn står overfor i dag.