Lokale arrangement

JCI Norway er organisert i lokalforeninger, og det er i lokalforeningene hoveddelen av aktivitetene foregår.  Hver måned har lokalforeningene minimum et møte, dette møtet kalles i JCI Norway for plenumsmøte.  På plenumsmøtene er det som regel besøk av en gjest som holder et foredrag eller et kurs.  I tillegg til månedmøtene, avholdes det gjerne egne kurs, treninger, workshops, prosjektmøter, bedriftsbesøk og sosiale samlinger.

I JCI er vi så heldige å få besøk av politikere, næringslivsledere og andre engasjerte personer i fra samfunnslivet på våre møter.  I tillegg er vi takknemlige for de mulighetene vi har med bedriftsbesøk.  Disse besøkene kan være hos bedrifter, organisasjoner og kommunale og offentlige etater i nærmiljøet eller sentralt.  Vi har også vært på besøk hos Stortinget og Oslo børs.

Lokalforeningene annonserer sine arrangementer via e-post til sine medlemmer.  Noen av lokalforeningene oppdaterer i tillegg aktivitetene sine på Facebook. Under finner du en kalenderoversikt over alle aktivitetene i JCI Norway som er opprettet på Facebook.

Kontaktinformasjon til lokalforeningene
Inne på siden Kontakt JCI Norway finner man kontaktinformasjon til den nasjonale ledelsen. I tillegg finner en oversikt over alle lokalforeningene i JCI Norway med nettside, e-post og Facebook-side.

Det en liten feil i løsningen som henter informasjon fra Facebook og presentere den her. Feilen gjør at vi kun kan vise inneværende måneds aktiviteter. Velger man å gå en måned frem eller tilbake i tid, forsvinner aktivitetsoversikten. Det arbeides med å løse dette problemet.