Internasjonale akademier

JCI gir sine medlemmer tilbud om flere akademier innen ledelse, tale, PR og media, samt hvordan bli en bedre kursholder.

Innen ledelse er det tre akademier som er godt kjent for medlemmene i JCI Norway:

JCI European Academy
Hver lokalforening ledes av en lokalpresident.  For å gi den lokalpresidenten de beste forutsetningene til å lykkes som lokalpresident, får blivende lokalpresidenter tilbudet om å dra til JCI European Academy i Kungälv, like utenfor Gøteborg i Sverige.

Her får de lære mye om seg selv, hvordan mennesker er forskjellige og at de må ledes og motiveres på forskjellige måter.  Ved å delta på akademiet møter man deltagere fra hele Europa og får bygget relasjoner på tvers av landegrensene.

Link:  Offisiell nettside for JCI European Academy.

JCI Nordic Academy
JCI Nordic Academy arrangeres av et av de åtte landene i den nordiske gruppen (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen), og det roteres på hvor det avholdes.  Akademiet er for medlemmer som ønsker å bidra på nasjonalt nivå og i det nasjonale styret.

JCI Academy
JCI Academy er et akademi for kommende nasjonalpresidenter.  I løpet av det året den kommende nasjonalpresidenten driver med sine forberedelser, vil han få tilbud om å delta på JCI Academy i Japan.  På akademiet deltar kommende JCI nasjonalpresidenter fra hele verden.  Akademiet skal bidra til at nasjonalpresidenten får bygget internasjonale relasjoner og stiller godt forberedt til sitt år som nasjonalpresident.

Link:  Artikkel om JCI Academy 2014 i Handa, Japan

JCI Europe Academy promotion 2013

JCI Europe Academy promotion 2012

JCI European Academy 2011