TOYP – Ten Outstanding Young Persons Award

JCI TOYP tjener til å formelt anerkjenne unge mennesker som utmerker seg i sine felt og skaper positiv forandring.

Siden 1983 har JCI kåret over 200 personer fra 47 nasjoner. Før 1983 var TOYP kjent som TOYM (Ten Outstanding Young Men), og ble kun avholdt i USA. Mottakere av den amerikanske nasjonale utmerkelsen inkluderer blant annet John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky, alle før fylte 40 og før de var blitt alment kjent.

Kategorier

 • Forretningsdrift, økonomi og/eller entrepenørskap
 • Politisk, juridisk, og/eller offentlig Arbeid
 • Akademisk lederskap og/eller fortjeneste
 • Kulturell innsats
 • Moralsk/etisk og/eller miljøengasjement
 • Arbeid for barn, verdensfred, og/eller menneskerettigheter
 • Humanitært og/eller frivillig lederskap
 • Forskning og/eller teknologisk utvikling
 • Personlig utvikling og/eller fortjeneste
 • Medisinsk innovasjon

  Tidligere norske vinnere

  2014
  Rannveig Aamodt
  Fjellklatrer, forfatter, fotograf og foredragsholder

  2013
  Sarah Louise Rung
  Personlig prestasjon: Handicapsvømmer

  2012
  Lars Johansson-Kjellerød
  Forretningsdrift, økonomi og/eller entrepenørskap: Driver bedrift som ansetter personer med Asperger syndrom

  2011
  Jan-Erik Mæland
  Arbeid for barn, verdensfred, og/eller menneskerettigheter: Arbeid med barnehjem i Sør-Øst Asia

  2010
  Thomas Moy
  Forskning og/eller teknologisk utvikling

  2009
  Terje Håkonsen

  2008
  Leila Hafzi
  Moralsk/etisk og/eller miljøengasjement: Fair Trade

  2007
  Siri Kalvig
  Forretningsdrift, økonomi og/eller entrepenørskap: Gründer Storm Weather Center

  2006
  Tor Erik Krøvel

  2005
  Cathrine Moksness
  Humanitært og/eller frivillig lederskap: Gatejuristen

  2004
  Petter Solberg

  2003
  Charles Tjessem
  Leder av kokkelandslaget

  2002
  Eric Sandtrø
  Forretningsdrift, økonomi og/eller entrepenørskap: Gründer Komplett.no

  1996
  Cato Zahl Pedersen
  Personlig utvikling og/eller fortjeneste
  ** Ble også kåret til TOYP of the World **