Samarbeidspartnere

JCI tror på samarbeid som gir resulater for alle involverte parter.

JCI har partnerskap på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.  Våre avtaler inkluderer internasjonale sammenslutninger som FN og UNESCO, ikke-komersielle organisasjoner som AIESEC og Junior Achievent Young Enterprise (JAYE).  Samtidig har vi også gode samarbeidspartnere i næringslivet, representert ved bl.a. International Chamber of Commerce (ICC).

Nasjonalt og lokalt i JCI Norway har vi samarbeidspartnere som representerer et mangfold av næringer.  Vi kan nevne at bl.a. hotell, regnskaps- og sikkerhetsfirma er blandt våre samarbeidspartnere..

Vi er åpne for å diskutere forslag til samarbeid og oppfordrer alle interessenter til å ta kontakt.

FNs generalsekretær Ban Ki Moon taler ved JCI Global Partnership Summit

JCI har gjennom fem tiår hadde et god og nært samarbeid med FN.