Medlemssøknad

Melddegpaa
Velkommen til JCI Norway.
- For unge aktive samfunnsborgere.

JCI Norway er medlem av den verdensdekkende organisasjonen Junior Chamber International.

JCI er et forum for personer mellom 18 og 40 år som liker å utfordre seg selv for å nå nye mål. Gjennom kurs, praktisk ledertrening og prosjektarbeid stimuleres din utvikling som leder og person.

Med ca 200.000 medlemmer i mer enn 120 land så er JCI et enestående nasjonalt og internasjonalt nettverk som vil være til glede og nytte for deg videre i livet. JCI Norway tilbyr mange ulike aktiviteter som alle har som mål å gjøre deg til en bedre leder og gjøre deg i stand til å takle morgendagens lederutfordringer i dag.

For at du skal utvikle deg, får du som medlem i JCI muligheter til:
- Kurs og foredrag
- Prosjektstyring
- Trening i å ta ordet / utvikle talekunsten / debattering
- Kursinstruktørutdannelse
- Businessnettverk
- Erfaringsutveksling
- Samfunnsengasjement

Hva skjer når du har søkt om medlemskap?
Når du har sendt inn din medlemssøknad via skjemaet vil du bli kontaktet av oss.
Det vil være lokale representanter fra området du bor i som vil invitere deg til et av våre arrangementer, hvor du vil få informasjon om dine muligheter til å utvikle deg i JCI.

*Må fylles ut
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Send aldri passord via Google Skjemaer.